Om firmaet

Bolle Maskinservice AS holder til i Hamarøy og tar oppdrag i hele saltenregionen.
Selskapet ble etablert i 2006 og har siden den gang utviklet seg med mer varierte oppdrag og prosjekter.
I tillegg til oppdrag knyttet til graving og grunnarbeid kan vi ta på oss snekkeroppdrag, riving, frakt og transportoppdrag.

Vi har også mulighet til å leie ut en del utstyr, samt komme med gode råd og hjelp til dine egne prosjekter.
Her er noen typer oppdrag Bolle Maskinservice AS utfører:
• Rehabilitering av grunnmur

Utbedring og forsterkning av gammel mur samt riving og fjerning av ødelagt mur og etablering av ny.

 
• Drenering

Nedlegging av ny drenering og utløp rundt huset som fjerner stillestående vann fra rundt grunnmuren. Dette fjerner bl. a. fuktighet, mugg, sopp og lukt fra kjelleren innenfor.

 

• Bruk av stein

Pynting og smart utnyttelse av naturen rundt en eiendom.

 

• Planering

Rydding av eiendom/hage. Å gjøre ubrukelig del av eiendom brukelig,
eks parkeringsplass, plen, utegrill, vei etc.

 

• Infiltrasjon

Infiltrasjonsanlegg for septikk og spillvann. Altså et renseanlegg.

 

• Vann og avløp

Nye vannrør inn til hus/hytte. Legging av ny eller restaurering av kloakk og andre avløp.

 

• Veiarbeid

Oppussing av vei, stikkrenner. Gruslegging. Bygging av ny adkomstvei til hus/hytte.

 

• Grunnarbeid

Gjøre en tomt klar til bygging av hus/hytte. Eksempelvis bygge vei, legge strøm og vann til eiendommen osv.

 

• Kabelarbeid

Legging av strømkabler til for eksempel internett, telefon, utelys.

 

• Muring

Bruk av naturstein eller betongstein for bedre utnyttelse av eiendom.

 

• Terrengpleie

Bruk av stedelige ressurser på tomt og eiendom som f.eks lyng, torv og stein, for å skape en naturlig finish.